Business Intelligence

Alleen op basis van de juiste gegevens kunnen de juiste beslissingen genomen worden
Business Intelligence

Hulp bij het beoordelen en verbeteren van bedrijfsprocessen

Het belang van beschikbaarheid van correcte data wordt steeds groter. Op basis van actuele en historische gegevens kunnen belangrijke beslissingen worden genomen. Business Intelligence helpt bij het beoordelen en verbeteren van bedrijfsprocessen. Wij leggen je graag uit wat Business Intelligence voor jouw organisatie kan toevoegen.

Business Intelligence = Bedrijfsinformatie

Uit de onderstaande quote blijkt dat het niet eenvoudig is om in één zin uit te leggen wat BI nu daadwerkelijk inhoudt. Om je toch enige duidelijkheid te geven, hanteren wij als definitie van BI: “het proces van gegevens omzetten in bedrijfsinformatie”.

Bij Archin houden we het graag zo eenvoudig mogelijk: BI = Bedrijfsinformatie.

“Business intelligence (BI) is een overkoepelende term van applicaties, infrastructuur, instrumenten en best practices wat helpt met toegang tot en analyse van informatie, om zo beslissingen en prestaties te kunnen verbeteren en optimaliseren.” Bron: Gartner IT Glossary

Kwaliteit is essentieel

Het vergaren van bedrijfsinformatie blijkt vaak een lastige en zeer tijdrovende klus. Hiervoor zijn in de afgelopen jaren diverse tools ontwikkeld. Echter het inzetten van een tool alleen, is geen garantie voor correcte bedrijfsinformatie.

De kwaliteit van de gegevens is zeer bepalend voor de kwaliteit van jouw rapportages. De beschikbare data is lang niet altijd betrouwbaar of compleet. Het is dus essentieel om de data goed te analyseren en waar nodig te corrigeren of aan te vullen.

“Rapportages zijn in alle vormen mogelijk, van overzichtelijk Excel-document tot compleet interactief dashboard.”

Van data naar informatie

Zodra de kwaliteit van de onderliggende data is gewaarborgd, kunnen er rapportages worden gegenereerd. Het is mogelijk om deze in verschillende vormen aan te bieden. Denk daarbij aan lijsten die als Excel of PDF bestand worden aangeleverd óf volledig interactieve dashboards waarbij de eindgebruiker zelf de inhoud kan bepalen.

Archin begeleidt je tijdens het transformatie proces van data naar bruikbare informatie. Daarbij zorgen wij voor de inrichting van de applicatie, zodat je hiermee zelf aan de slag kunt. Ook brengen wij voor je in beeld welke gegevens je nodig hebt en in welke vorm deze gepresenteerd gaan worden. Door tussentijds te rapporteren wordt stapsgewijs naar de eindrapportage toegewerkt. Alle activiteiten zijn gericht op één doel: de juiste informatie op de juiste plek.

Industriestraat 11 5961PG Horst

085 486 4110