Onze werkwijze

Snel aan de slag met jouw uitdaging
Werkwijze Archin

Zo snel mogelijk werkende software op te leveren

Archin werkt volgens de Agile-Scrum ontwikkelmethode. Deze methode stelt ons in staat om zo snel mogelijk werkende software op te leveren. Binnen Scrum werken we met sprints. Dit zijn tijdsperiodes (meestal 2 weken) waarin functionaliteiten gerealiseerd worden.

Volgens een beproefd stappenplan geven wij onze klant inzage en duidelijkheid betreffende onze manier van werken. Daarnaast is het mogelijk om snelheid, flexibiliteit en kwaliteit te kunnen garanderen.

Middels 8 stappen werken wij samen toe naar een passende oplossing voor jouw bedrijf:

  • Stap 1: Kennismaken
  • Stap 2: Projectvoorstel
  • Stap 3: Analyse en functioneel ontwerp
  • Stap 4: Offerte uitbrengen
  • Stap 5: Scrum - Planning
  • Stap 6: Scrum - Realisatie
  • Stap 7: Scrum - Oplevering

Graag lichten we deze stappen verder toe:

Kennismaken

Onder het genot van een kopje koffie of thee bespreken we jouw vraagstuk. Je bent van harte welkom bij ons op kantoor, maar we komen nog liever naar jouw locatie om direct een beeld te krijgen van de organisatie en het vraagstuk.

Projectvoorstel

We maken eerst een projectvoorstel waarin we beschrijven hoe we jouw vraagstuk willen aanpakken. Het bevat o.a. een kostenindicatie waarmee je snel inzicht krijgt in de globale kosten voor het project. Daarnaast spreken we hierin samen een budget af voor de analyse en het functioneel ontwerp.

Analyse & Functioneel ontwerp

Voordat we starten met het project wordt er door ons een analyse gedaan en een functioneel ontwerp gemaakt. Hierin worden de eisen (requirements) vastgelegd. Daarnaast wordt dit - indien nodig - aangevuld met procesdiagrammen en wireframes (vereenvoudigde schetsen van de belangrijkste schermen). Dit document dient als basis voor de offerte en uiteraard als basis voor het project, maar we zijn niet bang om hier van af te wijken indien dit nodig is. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg. Mocht je ervoor kiezen om uiteindelijk niet met het project verder te gaan, kun je dit document altijd gebruiken in de zoektocht naar een andere oplossing.

Offerte

Nadat we samen in kaart hebben gebracht wat er nodig is voor het oplossen van jouw vraagstuk, stellen we een duidelijke offerte op. In deze offerte worden de verschillende onderdelen van het project beschreven en voorzien van een budget. Archin werkt het liefst niet met een vaste prijs, maar met een budget dat na elke sprint bijgesteld kan worden. Hiermee houd je als opdrachtgever grip op de kosten en is het mogelijk om tijdens het project de noodzakelijke koerswijzigingen door te voeren, zonder dat er onnodig gediscussieerd hoeft te worden over de vaste prijs.

Scrum - Plannen in sprint

Archin werkt volgens de Agile-Scrum ontwikkelmethode. Deze LEAN-methode stelt ons in staat om zo snel mogelijk werkende software op te leveren. Hiervoor werken we met Scrum-sprints. Dit zijn tijdsperiodes, meestal van 2 weken, waarin functionaliteiten gerealiseerd worden. Samen met jou bepalen we welke functionaliteiten prioriteit hebben. Aan de hand van deze prioritering worden de functionaliteiten op de sprint ingepland. Hierdoor kunnen we samen, voorafgaand aan elke sprint, het project bijsturen.

Scrum – Realisatie

Middels de geplande sprints gaan wij voor je aan de slag om de functionaliteiten ook daadwerkelijk te realiseren. Voor ons is een taak pas klaar wanneer de beschreven functionaliteit volledig gerealiseerd én getest is. Dat stelt ons ook in staat om direct na een sprint de functionaliteiten aan je beschikbaar te stellen. Wij testen waar mogelijk automatisch én handmatig en tevens wordt alle geschreven code altijd door een collega-ontwikkelaar gecontroleerd.

Scrum - Oplevering (release)

Na elke sprint worden de gerealiseerde functionaliteiten opgeleverd in een zogenaamde ‘release’. Hierbij proberen we zo veel mogelijk te werken volgens het ‘continuous delivery-principe’. Dit wil zeggen dat we nieuwe functionaliteiten zo snel en zo efficiënt mogelijk beschikbaar willen stellen aan de klant. Hierdoor kunnen we sneller feedback verzamelen en hierop inspelen.

Scrum – Feedback

Na oplevering is het de taak aan jou als klant om ons te voorzien van feedback over de opgeleverde functionaliteiten. Hierbij is het belangrijk dat je de opgeleverde functionaliteiten controleert aan de hand van jouw eigen eisen. Door de functionaliteiten in gebruik te nemen kunnen er ook nieuwe inzichten ontstaan. Al deze feedback verzamelen we en dit kan weer dienen als input voor het plannen van eventuele volgende sprints.


Na deze stappen hebben we samen gewerkt aan de best passende oplossing voor jou, waarbij we continue hebben kunnen sturen op snelheid, flexibiliteit en kwaliteit.

Benieuwd welke oplossingen Archin kan bieden? Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.

Industriestraat 11 5961PG Horst

085 486 4110